prosze kliknac do strony startu
start - homepage
witamy
oferta
WAZNE aktualnie
konsulting
kadry
nostryfikacja
oferty pracy
oferty wspólpracy
tlumaczenia
referencje
stopka prawna

biuro(at)murawska.com

Fon
+49.38378.338 663

pracownicy w Niemczech

Willkommen

biuro(at)murawska.com
Fon +49.38378.338 663

1. Kiedy możesz zostać w domu?
Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi.

Nie można samodzielnie zdecydować o nie pójściu do pracy ze strachu przed zarażeniem się koronawirusem. Pracodawca może zareagować na to upomnieniem lub zwolnieniem.

Jeśli miało się kontakt z osobą zarażoną, należy jak najszybciej wyjaśnić, czy trzeba przejść kwarantannę. Jeżeli konieczne jest trzymanie się z dala od miejsca pracy do czasu otrzymania diagnozy, należy o tym niezwłocznie poinformować pracodawcę i przedłożyć zaświadczenie lekarskie. Wszystkie osoby zarażone koronawirusem są zgłaszane do właściwego Urzędu ds. Zdrowa (Gesundheitsamt) przez lekarza prowadzącego. Tak mówi prawo. W przypadku kwarantanny należy pozostać w domu, a wynagrodzenie w dalszym ciągu będzie wypłacane przez Twojego pracodawcę.

Z reguły, jeśli jesteś chory i tym samym niezdolny do pracy – niezależnie od tego, czy jest to koronawirus czy inna dolegliwość – otrzymasz od lekarza zwolnienie lekarskie, które należy natychmiast przesłać do pracodawcy i kasy chorych. Za ten okres nadal będziesz otrzymywał swoje wynagrodzenie.

2. Zdiagnozowano u Ciebie zarażenie koronawirusem.
W przypadku
zarażenia koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić pracodawcę o swojej niezdolności do pracy i przedstawić dowód na prawdopodobny czas trwania choroby w postaci zwolnienia lekarskiego.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, dobrze byłoby poinformować o tym pracodawcę i współpracowników.

3. Czy musisz jechać w podróż służbową na teren szczególnie zagrożony koronawirusem?
W zasadzie obowiązek pracy obejmuje również podróże służbowe.

Jeżeli ryzyko zarażenia zostało oficjalnie stwierdzone dla danego regionu przez władze (Urząd ds. Zdrowa (Gesundheitsamt), starostwo powiatowe (Landratsamt), policja i inne), to nie musisz podróżować do tych regionów.

Tutaj znajdziesz stronę internetową Instytutu Roberta Kocha z aktualnymi opisami obszarów podwyższonego ryzyka (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html).

4. Co w przypadku, gdy przedsiębiorstwo ma za mało pracy z uwagi na obecną sytuację?
Pracodawcy mogą wnioskować do niemieckiego Urzędu Pracy (Agentur für Arbeit) o tzw. świadczenie z tytułu skróconego czasu pracy (Kurzarbeitergeld). Pracodawca otrzymuje od państwa rekompensatę
wynagrodzenia za część swoich pracowników, którzy pracują w krótszym wymiarze godzin z powodu zmniejszenia liczby zleceń. Rekompensata wynosi 60 procent utraconego wynagrodzenia netto. Jeśli masz co najmniej jedno dziecko, otrzymasz 67 procent utraconego wynagrodzenia netto.

Jeśli pracodawca i tak odeśle Cię do domu, nadal masz prawo do otrzymania swojej pensji. Poproś pracodawcę o pisemne potwierdzenie, że powinieneś iść do domu lub upewnij się, że rozmowa z pracodawcą odbywa się ze świadkiem. 

Jeżeli pracodawca daje Ci czas wolny, godziny te nie mogą zostać pobrane przez pracodawcę z Twojego konta czasu pracy (Arbeitzeitkonto). Wymaga to Twojej zgody.

Jeśli pracodawca podejmie decyzję o zamknięciu przedsiębiorstwa jako działanie zapobiegawcze, podczas okresu zamknięcia nadal musi wypłacać wynagrodzenie.

UWAGA! Nie podpisuj żadnych dokumentów, które przedstawia Ci pracodawca z powodu kryzysu związanego z koronawirusem. Może być to wypowiedzenie, wypowiedzenie za porozumieniem stron lub umowa zmieniająca, które niosą za sobą negatywne konsekwencje.

5. Pracodawca Cię zwolnił – Podpisałeś niezrozumiały dla Ciebie dokument
Pozwól sprawdzić, czy Twoje wypowiedzenie jest zgodne z prawem. Możesz bronić się przed nieuzasadnionym lub niezgodnym wypowiedzeniem – ustnym lub w trybie natychmiastowym – składając pozew w sądzie pracy. Masz na to jednak tylko 3 tygodnie od dnia otrzymania wypowiedzenia!

Tutaj znajdziesz wzór takiego pozwu (złożony link do wzoru), który możesz złożyć w biurze podawczym (Rechtsantragstelle) w miejscowym sądzie pracy w celu dotrzymania terminu 3 tygodni!

Więcej informacji dot. wypowiedzenia umowy o pracę możesz znaleźć TUTAJ: (verlinken zu   https://www.fair-arbeiten.eu/pl/article/204.k%C3%BCndigung.html)

Niezależnie od tego, czy otrzymałeś wypowiedzenie lub podpisałeś dokument przedstawiony przez pracodawcę, natychmiast skontaktuj się z kancelarią adwokacką, związkiem zawodowym lub centrum doradczym.

Jeśli zarabiasz niewiele, w lokalnym sądzie rejonowym (Amtsgericht) możesz złożyć wniosek o tak zwane "Beratungshilfeschein" (zaświadczenie na pierwszą bezpłatną konsultację prawną), z którego możesz skorzystać zwracając się do wybranego adwokata.

Natychmiast zarejestruj się w Federalnym Urzędzie Pracy (Agentur für Arbeit) lub w JobCenter jako osoba bezrobotna! Ze względu na panującą sytuację, można to zrobić przez telefon lub w internecie, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie!  (https://www.arbeitsagentur.de/eservices)

6. Mieszkasz w mieszkaniu, które wynajmuje Ci pracodawca. Czy musisz opuścić mieszkanie, jeśli Twój stosunek pracy zostanie rozwiązany?
Nie! Możesz zostać eksmitowany z mieszkania tylko wtedy, kiedy wydano nakaz sądowy. Ponadto obecnie obowiązują ograniczenia w podróżowaniu. Pod żadnym pozorem nie należy dobrowolnie wyprowadzać się z mieszkania, ponieważ wtedy grozi Ci bezdomość i tracisz prawa do powrotu do mieszkania. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy posiadasz tylko ustną umowę najmu. Jeśli znajdziesz się pod presją, skontaktuj się z poradnią lub policją!

7. Przedsiębiorstwo zostało poddane kwarantannie przez właściwy organ i nakazane do zamknięcia. Czy nadal otrzymasz swoją pensję, nawet jeśli sam nie jesteś chory?
Tak, nadal otrzymasz swoje wynagrodzenie. W przypadku koronawirusa, odpowiedzialność za utratę wynagrodzenia reguluje ustawa o ochronie przed zakażeniem (Infektionsschutzgesetz).

8. Jeśli przedszkole lub szkoła Twojego dziecka jest zamknięta z powodu pandemii koronawirusa, czy możesz zostać w domu i nadal otrzymywać swoje wynagrodzenie?
Musisz spróbować poszukać innego sposobu na zapewnienie opieki Twojemu dziecku. Często jest to trudne, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Jak najszybciej powinno się porozmawiać z pracodawcą i wspólnie zastanowić się, czy praca z domu mogłaby być
odpowiednim rozwiązaniem.

Jeśli dziecko zachoruje, obowiązują dotychczasowe zasady: Z uwagi na chorobę dziecka, pracownik może wziąć zwolnienie z pracy. Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez kasę chorych przez 10 dni, a w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci przez 20 dni.

Przez okres kilku dni pracownicy nadal mogą otrzymywać wynagrodzenie od swojego pracodawcy, chyba że zostało to wyłączone w umowie o pracę czy układzie zbiorowym pracy.

9. Jakie środki ostrożności musi podjąć Twój pracodawca, aby chronić C przed zarażeniem koronawirusem?
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracownikowi
. Przykładowo, musi dostarczyć środki dezynfekujące. Dodatkowo zakład musi udzielić informacji na temat przepisów BHP i zasad higieny oraz udostępnić niezbędne środki czystości.

Linki:
Informacje od Federalnego Ministerstwa Zdrowia Niemiec (niemiecki, angielski, rosyjski, turecki)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Informacje o aktualnej sytuacji na świecie i w Niemczech (niemiec ki)
https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html      

[start - homepage] [oferta] [WAZNE aktualnie] [konsulting] [kadry] [nostryfikacja] [oferty pracy] [oferty wspólpracy] [tlumaczenia] [referencje] [stopka prawna]

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Webmasterin.
© Copyright 2000-2023 murawska design, Inc.  Alle Rechte vorbehalten. Designed by murawska.